Naziv operacije: Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe (EKOSOP ISTRA)

Prijavitelj: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Partnerji: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., socialno podjetje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Univerza na Primorskem

Vrednost operacije: 271.642,09 EUR, od tega znaša vrednost sofinanciranja 199.989,06 EUR

Povzetek operacije:
Operacija pomembno prispeva k razvoju trajnostne lokalne samooskrbe, zelenega in socialnega podjetništva, inovativnih razvojnih partnerstev ter ustvarjanju zelenih delovnih mest na območju LAS Istre.

Cilji operacije so:

a) spodbuditi tržno povezovanje lokalnih ekoloških proizvajalcev,

b) povečati trajnostno lokalno samooskrbo,

c) povečati prepoznavnost in dostopnost lokalnih ekoloških živil na lokalnem trgu,

d) zagon lokalnega eko-socialnega podjetja in vzpostavitev novega zelenega delovnega mesta in

e) razvoj zelenega in socialnega podjetništva;

Kazalnik rezultata operacije:

Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajane operacije (projektov CLLD) 4

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije 1500

Število podprtih partnerstev 1

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1

Število zaključenih operacij 1

Število mladih, vključenih v izvajanje operacije 150

Število oseb z izboljšanimi podjetniškimi znanji in veščinami 200

Število mladih, vključenih v izvajanje operacije 150

Število deležnikov z dvignjeno oseščenostjo in okoljsko odgovornostjo 10

Število novih inovativnih programov in storitev za ranljive skupine prebivalcev 1

Število članov socialnega podjetništva v verigi 9

Število prebivalcev iz ranljivih skupin, vključenih v operacijo 50

Število delavnic / perspektiv, ki jih vodijo mladi, brezposelni različnih strok 1

Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z.o.o., so.p., sodeluje pri izvedbi naslednjih aktivnosti operacije:

  1. Podporno okolje za zeleno in socialno podjetništvo.

  2. Zagon in delovanje eko-socialnega podjetja (zadruge), razvoj kratkih verig prodaje in novo zeleno delovno mesto.

  3. Spodbujanje trajnostne lokalne samooskrbe.

 

Povezave:

www.eu.skladi.si

www.las-istre.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ESRR logo

las istre2

logo plav majhen

kgzs go

up